BPM Consulting – Business Process Management Consulting 
Procesné riadenie, sledovanie nákladov podľa činností (Activity Based Costing),  strategické hodnotenie výkonnosti (Balanced Scorecard), manažérske a IT poradenstvo. 
Ponúkame Vám riešenia a poradensko-konzultačné služby v oblasti BPM na zabezpečenie dlhodobej prosperity a dosahovanie stanovených cieľov.
KontaktEnglish

Certifikáty

 

 


© 2008 BPM Consulting, s.r.o. | Design by SIXNET |